Wiele początkujących osób ma trudności ze zrozumieniem artykułów o świadomym śnieniu. Najczęstszą przyczyną tych problemów jest brak znajomości licznych skrótów i pojęć związanych z tą tematyką.

ld słownik pojęćCiekawą sytuacją jest, gdy ktoś prosi o radę na forum – a otrzymuje na przykład taką odpowiedź:

“Po osiągnięciu LD/ OBE techniką WILD, możesz mieć FA lub normalnie zasnąć i spotkać DC.”

Często po takim wytłumaczeniu, osoby początkujące muszą się dopytywać, co to wszystko znaczy. Dlatego poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze skróty używane w języku oneironautów. Większość skrótów pochodzi z języka angielskiego, dlatego umieściłem też ich polskie odpowiedniki.

Słownik pojęć

AP (Astral Projection) – Projekcja Astralna (PA)

CALD (Character Assisted Lucid Dream) – technika polegająca na stworzeniu podczas snu pomocnika, który ma Ci przypominać, że śnisz.

CAT (Cycle Adjustment Technique) – technika polegająca na zmianie czasu trwania cyklu snu, aby zwiększyć szansę na świadomy sen.

DC (Dream Character) – postać ze snu

DEILD (Dream Exit Initiated Lucid Dream) – technika polegająca na ponownym zaśnięciu zaraz po obudzeniu i osiągnięciu w ten sposób świadomego snu.

DJ (Dream Journal) – Dziennik Snów (DS)

DILD (Dream Initiated Lucid Dream) – zbiór technik pomagających Ci odzyskać świadomość podczas trwania snu. Najpierw zasypiasz, śnisz nieświadomie i dopiero później się orientujesz, że wszystko jest snem. Przykładowe techniki DILD to MILD, SSILD, TILD itp.

EWOLD (Exploring the World of Lucid Dreaming) – książka o świadomym śnieniu, którą napisał  Stephen LaBerge.

Eksterioryzacja – wrażenie przebywania poza ciałem fizycznym

FA (False Awakening) – Fałszywe Przebudzenie (FP)

FILD (Finger Induced Lucid Dream) – technika polegająca na wyobrażaniu sobie ruchu palcami podczas zasypiania w celu osiągnięcia świadomego snu.

HI (Hypnogogic Imagery) – hipnagogi

Inkubacja snu – metoda pozwalająca śnić na wybrany temat

LD (Lucid Dream) – świadomy sen

LDS (Lucid Dreaming Supplements) – różnego rodzaju witaminy, zioła itp. które mogą zwiększyć szansę na świadomy sen.

MILD (Mnemonic Induced Lucid Dream) – technika oparta na afirmacjach i wizualizacji wykonywanych tuż przed zaśnięciem w celu wywołania świadomego snu metodą DILD.

OBE/OOBE (Out Of Body Experience) – wyjście z ciała, eksterioryzacja

Oneironauta – osoba umiejąca świadomie śnić

PILD (Punishment Induced Lucid Dream) – metoda polegająca na karaniu siebie, jeśli nie osiągniemy świadomego snu.

RC (Reality Check) – Test Rzeczywistości (TR)

REM (Rapid Eye Movement) – faza snu REM, podczas której występują szybkie ruchy gałek ocznych.

RILD (Reward Induced Lucid Dream) – metoda polegająca na nagradzaniu siebie za każdy świadomy sen.

RL (Real Life) – bycie obudzonym, przebywanie w ciele fizycznym

SP (Sleep Paralysis) – Paraliż Senny (PS)

SSILD (Senses Initiated Lucid Dream) – technika polegająca na obserwacji swoich zmysłów podczas zasypiania.

TILD (Thirst Induced Lucid Dream) – technika polegająca na wykorzystaniu pragnienia napicia się, w celu wywołania świadomego snu.

VILD (Visually Incubated Lucid Dream) – technika polegająca na inkubacji snu, który przypomni nam o wykonaniu testu rzeczywistości.

WBTB (Wake Back To Bed) – obudzenie się i wstanie z łóżka na pewien okres czasu, po czym ponowny powrót i zaśnięcie.

WILD (Wake Initiated Lucid Dream lub Wake Induced Lucid Dream) – zbiór technik polegających na zaśnięciu bez utraty świadomości. W przeciwieństwie do technik DILD, utrzymujemy tutaj świadomość przez cały proces zapadania w sen.

W powyższym słowniku zawarłem najczęściej występujące pojęcia i skróty. Jednak mogłem o czymś zapomnieć. Dlatego jeśli znasz jakiś skrót lub pojęcie, o którym nie napisałem – daj mi znać w komentarzu – to dodam go do listy.

Artur Wójtowicz